THÙNG LOA BASS 25 

P01405.avatar.jpeg

THÙNG LOA BMB CS450V MK II

Giá bán: 800,000 VNĐ

P01206.avatar.jpeg

THÙNG BMB CSX-850 ( loại tốt)

Giá bán: 1,000,000 VNĐ

P01356.avatar.jpeg

THÙNG BMB 455

Giá bán: 950,000 VNĐ

P01465.avatar.jpeg

THÙNG LOA ĐỨNG JBL BASS 25

Giá bán: 1,300,000 VNĐ

P01668.avatar.jpeg

THÙNG 1 BASS 25, 1 MID 12, 1 TREBLE 10

Giá bán: 950,000 VNĐ

P01681.avatar.jpeg

THÙNG LOA BASS 25, TRUNG 16, TREBLE 10

Giá bán: 1,400,000 VNĐ

P01692.avatar.jpeg

THÙNG LOA BASS 25 LƯỚI MẮT CÁO

Giá bán: 1,400,000 VNĐ

P01682.avatar.jpeg

THÙNG LOA CÂY 2 BASS 25, 2 TREBLE 10

Giá bán: 1,500,000 VNĐ

P01699.avatar.jpeg

THÙNG LOA 2 BASS 25, 1 KÈN

Giá bán: 1,500,000 VNĐ

P01696.avatar.jpeg

thùng sub 25 ( vách hơi L)

Giá bán: 900,000 VNĐ

P01685.avatar.jpeg

THÙNG LOA S90D Nga ( cánh gián già)

Giá bán: 1,400,000 VNĐ

P01664.avatar.jpeg

THÙNG LOA S90E ( mẫu Nga)

Giá bán: 1,400,000 VNĐ

P01643.avatar.jpeg

THÙNG LOA NGA S90D ( đóng lại)

Giá bán: 1,400,000 VNĐ

Trang 1/2:  [1]2 NextLast »