LOA THÀNH PHẨM ( loa đã hoàn thiện) 

P01729.avatar.jpeg

LOA SUB ĐIỆN BASS 30 RMX

Giá bán: 2,400,000 VNĐ

P01724.avatar.jpeg

LOA SUB ĐÔI BASS 50 RCF

Giá bán: 11,800,000 VNĐ

P01710.avatar.jpeg

LOA TRỢ LỜI BASS 16

Giá bán: 1,500,000 VNĐ

P01707.avatar.jpeg

LOA BASS 40, MID 16, TREBLE KÈN

Giá bán: 5,800,000 VNĐ

P01690.avatar.jpeg

LOA JBL KI512 ( bass 30 3 way)

Giá bán: 3,200,000 VNĐ

P01648.avatar.jpeg

LOA 1 BASS 30 , 1 MID 16, 2 TREBLE

Giá bán: 3,600,000 VNĐ

P01644.avatar.jpeg

LOA SUB ĐIỆN BASS 40 RCF

Giá bán: 3,300,000 VNĐ

P01132.avatar.jpeg

BMB CSX-850SE (coil 63)

Giá bán: 2,800,000 VNĐ

P01622.avatar.jpeg

LOA CÂY BASS 30

Giá bán: 5,800,000 VNĐ

Trang 1/4:  [1]2 3 NextLast »