Bộ loa phục vụ âm thanh 

P01129.avatar.jpeg

Giá bán: 21,000,000 VNĐ