THÙNG LOA BASS 40 

P01619.avatar.jpeg

THÙNG LOA TOÀN DẢI BASS 40

Giá bán: 1,700,000 VNĐ

P01521.avatar.jpeg

THÙNG SUB ĐIỆN JBL BASS 40

Giá bán: 1,350,000 VNĐ

P01488.avatar.jpeg

THÙNG SUB ĐÔI 40 MARTIN S215

Giá bán: 4,500,000 VNĐ

P01483.avatar.jpeg

THÙNG SUB HƠI 40 MARTIN

Giá bán: 1,400,000 VNĐ

P01371.avatar.jpeg

THÙNG LOA BASS 40 ( full đơn nỉ )

Giá bán: 1,300,000 VNĐ

P01213.avatar.jpeg

THÙNG LOA JBL SRX 715 ( ván ép)

Giá bán: 2,500,000 VNĐ

P01234.avatar.jpeg

THÙNG LOA MARTIN F15

Giá bán: 2,400,000 VNĐ

P01235.avatar.jpeg

THÙNG MARTIN F215

Giá bán: 3,500,000 VNĐ

P01233.avatar.jpeg

THÙNG LOA JBL SRX 725

Giá bán: 3,600,000 VNĐ

P0930.avatar.jpeg

THÙNG FULL ĐƠN 40 NỈ JBL

Giá bán: 1,600,000 VNĐ

P0929.avatar.jpeg

THÙNG FULL ĐƠN 40 NỈ VÁT

Giá bán: 1,200,000 VNĐ

P0928.avatar.jpeg

THÙNG MARTIN F15 ( FULL ĐƠN 40)

Giá bán: 2,500,000 VNĐ

P0926.avatar.jpeg

THÙNG JBL SRX 715 ( FULL ĐƠN 40 SƠN)

Giá bán: 2,500,000 VNĐ