LOA THÀNH PHẨM ( loa đã hoàn thiện) 

P01527.avatar.jpeg

LOA JBL KI 510 ( BASS 25)

Giá bán: 2,900,000 VNĐ

P01526.avatar.jpeg

LOA JBL KI81 ( bass 25)

Giá bán: 2,800,000 VNĐ

P01523.avatar.jpeg

LOA SUB ĐIỆN JBL BASS 40

Giá bán: 3,200,000 VNĐ

P01503.avatar.jpeg

LOA TOÀN DẢI HỖN HỢP TD2 ( bass 25)

Giá bán: 4,500,000 VNĐ

P01504.avatar.jpeg

LOA ĐỨNG JBL BASS 20

Giá bán: 1,750,000 VNĐ

P01454.avatar.jpeg

SUB 30 B3

Giá bán: 2,000,000 VNĐ

P01448.avatar.jpeg

SUB ĐIỆN CAF ( BASS 30)

Giá bán: 2,600,000 VNĐ

P01445.avatar.jpeg

LOA SUB HƠI B3 BASS 30

Giá bán: 1,700,000 VNĐ

P01446.avatar.jpeg

LOA CAF KB-10 ( 1 BASS 25, 4 TREBLE)

Giá bán: 2,800,000 VNĐ

P01440.avatar.jpeg

LOA SUB ĐIỆN NEXO BASS 30

Giá bán: 2,500,000 VNĐ

P01429.avatar.jpeg

MARTIN F12 ( C51)

Giá bán: 3,600,000 VNĐ

P01423.avatar.jpeg

LOA B3 ( BASS 30)

Giá bán: 4,800,000 VNĐ

P01422.avatar.jpeg

JBL KP6012

Giá bán: 5,300,000 VNĐ

P01403.avatar.jpeg

LOA NEXO 2 BASS 25 + 4 TREBLE

Giá bán: 4,000,000 VNĐ

P01400.avatar.jpeg

LOA JBL KI82 ( BASS 30)

Giá bán: 3,000,000 VNĐ

Trang 1/6:  [1]2 3 NextLast »