ECHODIGITAL ( vang số chống hú micro) 

P01248.avatar.jpeg

VANG SỐ X5 (mới)

Giá bán: 3,300,000 VNĐ

P01247.avatar.jpeg

VANG SỐ SAMLAP X6 ( mới)

Giá bán: 3,300,000 VNĐ

P01190.avatar.jpeg

VANG SỐ X6 BÃI

Giá bán: 3,300,000 VNĐ

P01081.avatar.jpeg

VANG SỐ BÃI X5 ( hạn chế hú mico)

Giá bán: 3,300,000 VNĐ