Bộ loa phục vụ âm thanh 

P01131.avatar.jpeg

2 Sub đơn 50 Nexo + 4 Full đôi 30 JBL

Giá bán: 24,500,000 VNĐ

P01129.avatar.jpeg

SUB ĐƠN JBL 718 + FULL ĐÔI JBL 725

Giá bán: 21,000,000 VNĐ