MẠCH PHÂN TẦN LOA 

P01309.avatar.jpeg

PHÂN TẦN MARTIN F15 ( full đơn)

Giá bán: 900,000 VNĐ

Mã sản phẩm: mạch F15

Bảo hành: Không bảo hành

Nhà sản xuất: CHINA

DÙNG CHO LOA 1 BASS , 1 TREBLE KÈN

Liên hệ ngay:    Xuân Cần Audio: 0392.540.875

Email: xuancan030591@gmail.com

  • Họ tên
  • Email
  • Link sp
  • Điện thoại
  • Địa chỉ

Nội dung sản phẩm

video:

Bình luận


Sản phẩm liên quan

P01592.avatar.jpeg

PHÂN TẦN 1 BASS, 1 TREBLE ( HD 4412)

Giá bán: 280,000 VNĐ

P01287.avatar.jpeg

MẠCH PHÂN TẦN 1 BASS, 2 TREBLE

Giá bán: 330,000 VNĐ

P01460.avatar.jpeg

PHÂN TẦN KP-612 ( FULL ĐƠN)

Giá bán: 600,000 VNĐ