BASS 20 - 2 TẤC 8inch 

P01545.avatar.jpeg

BASS 20 BM TỪ KÉP GÂN MÚT

Giá bán: 620,000 VNĐ

Mã sản phẩm: 20 BM C38

Bảo hành: Không bảo hành

Nhà sản xuất: CHINA

TỪ KÉP 123 +113 , XƯƠNG SẮT , GÂN MÚT. GIÁ BÁN THEO ĐÔI, PHÍ VẬN CHUYỂN BÊN MUA THANH TOÁN.

Liên hệ ngay:    Xuân Cần Audio: 0392.540.875

Email: xuancan030591@gmail.com

  • Họ tên
  • Email
  • Link sp
  • Điện thoại
  • Địa chỉ

Nội dung sản phẩm

VIDEO:

ẢNH:

Bình luận


Sản phẩm liên quan

P01153.avatar.jpeg

BASS 20 BOSE

Giá bán: 300,000 VNĐ

P01156.avatar.jpeg

BASS 20 TỪ 140 COIL 38

Giá bán: 450,000 VNĐ

P01346.avatar.jpeg

BASS 20 TỪ 100 COIL 25

Giá bán: 190,000 VNĐ

P01310.avatar.jpeg

BASS 20 TỪ KÉP BMB

Giá bán: 500,000 VNĐ